பந்தய புறா இனச்சேர்க்கையில் புதிய முறை!A New Method in Racing Pigeon Breeding #race #birds #Homer

Dovital uw gezondheid- en vitaliteitbevorderende producten
39 Bekeken
Med4Pets
Published
பந்தய புறா எதுவானாலும் முக்கியமா ஹோமரில் இனச்சேர்க்கை வழியா தீவிர வம்சாவளியை (லையனேஜ்) நாம் பெறலாம்!
சாத்தியமான உண்மை!

செய்திகளைப் பகிர்பவர் உங்கள்
ரியோ சூரியன்.

A New Method in Racing Pigeon Breeding.
#racer #pura #birds #pigeon #pigeonracing #homer

-- REO SURIYAN.
Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen.
Wees de eerste die een reactie plaatst.